شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

سایت شفافیت‌سازی شهرداری کرمان افتتاح شد

سایت شفافیت‌سازی شهرداری کرمان افتتاح شد
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید