شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

سیرجان تا شعاع ۳۰ کیلومتری مورد مطالعه تاریخی قرار گرفت

سیرجان تا شعاع ۳۰ کیلومتری مورد مطالعه تاریخی قرار گرفت
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید