شنبه ۹ دی ۱۳۹۶

شطرنج باز کرمانی قهرمان جام فاتحان اروند رفسنجان

شطرنج باز کرمانی قهرمان جام فاتحان اروند رفسنجان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید