پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

شهر کرمان همچنان در برابر سیل آمادگی ندارد!

شهر کرمان همچنان در برابر سیل آمادگی ندارد!
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید