پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری کرمان اثر جدی بر رونق اقتصادی استان ندارد

ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری کرمان اثر جدی بر رونق اقتصادی استان ندارد
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید