شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷

فعالیت ۲ هزار هنرمند صنایع دستی در شهرستان رفسنجان

فعالیت ۲ هزار هنرمند صنایع دستی در شهرستان رفسنجان
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید