چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷

قرارداد همکاری‌های پنج استان کویری “گشکا” در زرند امضا شد

قرارداد همکاری‌های پنج استان کویری “گشکا” در زرند امضا شد
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید