یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴

مراسم معارفه سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد

مراسم معارفه سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید