شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

مقصران اصلی سیل امسال کرمان چه کسانی بودند؟

مقصران اصلی سیل امسال کرمان چه کسانی بودند؟
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید