پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸

منظومه خوانان کُرد افتتاح کننده جشنواره دوازدهم

منظومه خوانان کُرد افتتاح کننده جشنواره دوازدهم
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید