دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷

مهاجرت ساکنان میمند، زمینه ساز خروج این روستا از فهرست میراث جهانی خواهد شد

مهاجرت ساکنان میمند، زمینه ساز خروج این روستا از فهرست میراث جهانی خواهد شد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید