دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷

نیروگاه خورشیدی در قلعه گنج افتتاح می شود

نیروگاه خورشیدی در قلعه گنج افتتاح می شود
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید