چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸

هزار مسکن روستایی در کرمان بهسازی شد

هزار مسکن روستایی در کرمان بهسازی شد
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید