سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

همایش “نقش تکفیر در ایجاد تفرقه در جهان اسلام” در شهرستان های ریگان و فهرج برگزار می شود

همایش “نقش تکفیر در ایجاد تفرقه در جهان اسلام” در شهرستان های ریگان و فهرج برگزار می شود
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید