یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

هیچ شهری در استان کرمان در وضعیت سفید شیوع ویروس کرونا نیست

هیچ شهری در استان کرمان در وضعیت سفید شیوع ویروس کرونا نیست
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید