یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳

واگذاری اماکن تاریخی کرمان با هدف تغییر کاربری گردشگری به بخش خصوصی

واگذاری اماکن تاریخی کرمان با هدف تغییر کاربری گردشگری به بخش خصوصی
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید