چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷

پیش بینی روند کاهشی دما در استان کرمان

پیش بینی روند کاهشی دما در استان کرمان
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید