دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

پیش بینی وضعیت بارندگی سال زراعی جاری کرمان

پیش بینی وضعیت بارندگی سال زراعی جاری کرمان
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید