پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷

چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز بکار کرد

چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز بکار کرد
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید