سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز بکار کرد

چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز بکار کرد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید