دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸

کاهش دمای هوای استان کرمان از سه شنبه

کاهش دمای هوای استان کرمان از سه شنبه
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید