پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

کرمان از نبود مسیرهای پروازی به مقصد کشورهای مختلف جهان رنج می‌برد

کرمان از نبود مسیرهای پروازی به مقصد کشورهای مختلف جهان رنج می‌برد
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید