شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

کرمان جز سه استان کم باران کشور قرار دارد

کرمان جز سه استان کم باران کشور قرار دارد
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید