شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

کرمان دومین استان کشور در تعداد روستاهای فاقد آب

کرمان دومین استان کشور در تعداد روستاهای فاقد آب
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید