یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

کرمان میزبان سومین دوره اردوهای دوستی کانون های دانش آموزی منطقه شرق و جنوبشرق کشور

کرمان میزبان سومین دوره اردوهای دوستی کانون های دانش آموزی منطقه شرق و جنوبشرق کشور
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید