شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

کرمان پایلوت کشوری در زمینه کارآموزی و کارآفرینی دانش‌آموزان می‌شود

کرمان پایلوت کشوری در زمینه کارآموزی و کارآفرینی دانش‌آموزان می‌شود
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید