دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

کسب پنج جایزه توسط کرمانی ها در جشنواره منطقه ای مطبوعات در استان یزد

کسب پنج جایزه توسط کرمانی ها در جشنواره منطقه ای مطبوعات در استان یزد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید