دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

کنگره شهدای طلبه و روحانی شرق استان کرمان برگزار شد

کنگره شهدای طلبه و روحانی شرق استان کرمان برگزار شد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید