پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

کودکان اوتیسم در کرمان با کمبود امکانات تحصیلی مواجه اند

کودکان اوتیسم در کرمان با کمبود امکانات تحصیلی مواجه اند
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید