شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

گردوغبار شدید ۳۲ شهروند ریگانی را راهی بیمارستان کرد

گردوغبار شدید ۳۲ شهروند ریگانی را راهی بیمارستان کرد
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید