شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

گرد و خاک کرمان را فرا گرفت/احتمال وقوع طوفان شن در جاده ها

گرد و خاک کرمان را فرا گرفت/احتمال وقوع طوفان شن در جاده ها
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید