شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

گرد و غبار شدید ۱۷ ریگانی را راهی مراکز درمانی کرد

گرد و غبار شدید ۱۷ ریگانی را راهی مراکز درمانی کرد
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید