یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸

گزارش وزارت کشور و اطلاعات دربارۀ حادثۀ کرمان بررسی می‌شود

گزارش وزارت کشور و اطلاعات دربارۀ حادثۀ کرمان بررسی می‌شود
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید