یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸

یک بلوار در کرمان به نام «سردار شهید حسین پورجعفری» مزین شد

یک بلوار در کرمان به نام «سردار شهید حسین پورجعفری» مزین شد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید