سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

یک گام تا حذف کپرنشینی در جنوب کرمان/موج محرومیت در روستاهای کپری

یک گام تا حذف کپرنشینی در جنوب کرمان/موج محرومیت در روستاهای کپری
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید