پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

۱۲۲ واحد مسکونی در هفته بهزیستی در استان کرمان افتتاح می‌شود

۱۲۲ واحد مسکونی در هفته بهزیستی در استان کرمان افتتاح می‌شود
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید