سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

۱۴۰۰۰ میلیارد تومان پروژه در کرمان افتتاح شد

۱۴۰۰۰ میلیارد تومان پروژه در کرمان افتتاح شد
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید