دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

۳طرح فرهنگی به مناسبت کنگره سرداران و ۶۵۰۰ شهید کرمان اجرا می شود

۳طرح فرهنگی به مناسبت کنگره سرداران و ۶۵۰۰ شهید کرمان اجرا می شود
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید