چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

۳۰ مدرسه خشت‌ و گلی در کرمان برچیده می‌شود

۳۰ مدرسه خشت‌ و گلی در کرمان برچیده می‌شود
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید