دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

۵۰۰ خانۀ مخروبۀ وقفی در استان احیا می‌شود

۵۰۰ خانۀ مخروبۀ وقفی در استان احیا می‌شود
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید