چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸

۶۵۰۰ سند روستایی در کرمان صادر می‌شود

۶۵۰۰ سند روستایی در کرمان صادر می‌شود
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید