یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

۷۰ درصد ارگ تاریخی بم مرمت شده است

۷۰ درصد ارگ تاریخی بم مرمت شده است
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید