دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۹۰ درصد هیات وزیران به جنوب کرمان سفر کرده اند

۹۰ درصد هیات وزیران به جنوب کرمان سفر کرده اند
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید