چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۳۵ واحد صنفی متخلف در رفسنجان پلمپ شد

۳۵ واحد صنفی متخلف در رفسنجان پلمپ شد
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید