شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

۵۲۲۹ نفر از مددجویان زندان‌های کرمان مشمول عفو رهبری شدند

۵۲۲۹ نفر از مددجویان زندان‌های کرمان مشمول عفو رهبری شدند
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید