شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

ظهر عاشورا در صفه عزاخانه

محرم آمد و ماه عزا شد

مه جانبازی خون خدا شد

جوانمردان عالم را بگویید

دوباره شور عاشوار به پا شد

ظهر عاشورا در صفه عزاخانه
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید