بایگانی برای : آب و هوای کرمان

طرح آموزش نیمه رایگان شنای بانوان کرمان نوشته

با پرداخت ۱۲۵ هزار تومان یک شنای نیمه خصوصی ۱۲ جلسه ای خواهید داشت و یک کارت ۱۲۵ هزار تومانی ۱۰ جلسه ای نیز دریافت خواهید کرد که بعد از اتمام آموزش ده جلسه زیر نظر مربی تکنیک های آموخته شده را تمرین و اشکال گیری نمایید.

شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴
، ، ،