بایگانی برای : آثار باستانی، باستان شناسی، تاریخ، میراث فرهنگی، استان کرمان

شش شیء باستانی با قدمت چهارهزار ساله در شهرستان ارزوییه کشف شد روزنگار

شش شیء باستانی با قدمت چهارهزار ساله در شهرستان ارزوییه کشف شدامتیاز دهید.

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
،