بایگانی برای : احمدرضا احمدی

۳۰ شهریور ماه زادروز احمدرضا احمدی نوشته

احمدرضا احمدی در روز دوشنبه ۳۰ اردیبشهت ۱۳۱۹ در کرمان متولد شد.پدرش کارمند وزارت دارایی بود و ۵ فرزند داشت که احمدرضا کوچک ترین آنها بود. جد پدری وی ثقه‌الاسلام کرمانی ، و جد مادری‌اش آقا شیخ محمود کرمانی است. سال اول دبستان را در مدرسه کاویانی کرمان گذراند و در سال ۱۳۲۶ با خانواده‌ به تهران کوچ کرد.

یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
، ، ، ، ،