بایگانی برای : استقبال

مراسم استقبال از قهرمان جهان اعلان

سرکار خانم زهرا نعمتی سفیر جهانی انجمن حمایت از بیماران سرطانی یاس کرمان پنجشنبه ۳۰ شهریور ساعت : ۱۹:۳۰ در فرودگاه کرمان مراسم استقبال از قهرمان جهانامتیاز دهید.

پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
، ،